Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – listopad 2020

Termín a místo

 • Dva víkendy: 21. – 22. 11. 2020 a 28. – 29. 11. 2020 v Hradci Králové.
 • Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na všech čtyř výukových dnech!

Náplň kurzu

 • 1. víkend
  • Základy stavby a funkce lidského těla (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část (sobota)
  • První pomoc – praktická část – život zachraňující postupy (sobota)
  • První pomoc – teoretická část a záchrana tonoucího, poté pokračování výuky nejzávažnějších rizik (neděle)
 • 2. víkend
  • Péče o nemocné, cvičné zápisy do zdravotní dokumentace (sobota)
  • Základy zdravotnické dokumentace, hygiena a epidemiologie (sobota)
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část, BOZP (neděle)
  • Test a závěrečné ústní zkoušky s praktickou ukázkou (neděle)
  • Předání certifikátů a rozloučení (neděle)

Veškerá náplň kurzu je plně podřízena vyhlášce 106/2001 Sb. a její příloze č. 1. Jako bonus zachováváme po zkušenostech z dřívějších kurzů i záchranu tonoucího.

Cena a způsoby platby

Cena kurzu zdravotníka zotavovacích akcí činí 2 690,- Kč.

Platbu můžete provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostním převodem na účet číslo 277764249/0300 nejpozději do 16. 11. 2020.
  S platbou prosím vyčkejte na zaslání evidenčního čísla jako variabilního symbolu.
 2. V hotovosti na místě, před zahájením kurzu. Platbu v hotovosti, prosím, hlaste předem telefonicky na čísle 608 450 435 nebo e-mailem na info@naucseprvnipomoc.cz.

V případě platby převodem nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, který Vám zašleme e-mailem na základě odeslané přihlášky do kurzu, a Vaše příjmení do zprávy pro příjemce.

Bez úhrady celé částky do 16. 11. 2020 nebo v hotovosti před zahájením kurzu Vám nebude vydáno potvrzení o absolvování kurzu!

Možnosti storna přihlášky a vrácení peněz

Vrácení poplatku za kurz je možné pouze z písemně doložených, vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Při stornu Vám bude vrácena částka snížená o 10 % za náklady spojené s administrativou a přípravou materiálů na kurz. Vracení částky bude provedeno podle Vaší žádosti bezhotovostně na uvedený účet nebo v hotovosti.

Pokud by v době konání kurzu byla v platnosti vládní opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 znemožňující kurz uspořádat, vrátíme Vám peníze zpět v plné výši.

Praktické informace

 • Sraz účastníků kurzu bude každý den jeho konání v 8:45 hod. na adrese Horova 36/29, Hradec Králové. Zvonek „Být Fit“ č. 41, 4. patro domu bez výtahu. Prosíme o dochvilnost.
 • Předpokládaný konec bude každý den v 17 hod., ale může se podle situace změnit (max. o 30 min.).
 • V neděli 22.11. ráno proběhne výuka záchrany tonoucího v bazénu ve Všestarech. Sraz před bazénem na adrese Všestary 57 v 6:50 hod. S sebou si nezapomeňte vzít plavky, ručník, mýdlo a roušku.

Na všechny dny konání kurzu si s sebou vezměte roušku, občanský průkaz, psací pomůcky, flash disk, oběd (k dispozici bude kuchyňka s mikrovlnkou, případně je poblíž Au Park) a dobrou náladu 🙂 Můžete s sebou mít i přezůvky, dle Vašeho pohodlí. Káva, voda, čaj, ovoce a drobné občerstvení budou zajištěny.

V ceně

 • Brožurka „Nauč se první pomoc“
 • Kniha o poskytování první pomoci
 • Materiály potřebné na zotavovací akci – zdravotnický deník, doporučený seznam věcí do lékárničky v tištěné podobě, vyhlášky a zákony na flash disk, a další užitečné materiály
 • Náklady spojené s učebnou, lektory, bazénem, obvazové materiály a maskovací pomůcky
 • Certifikát s platností 5 let, poté je možná aktualizace jednodenním školením. Informace průběžně aktualizujeme podle ERC a jejich pokynů a změn v národních zákonech a vyhláškách. Pedagogové obdrží certifikát s akreditací MŠMT, ostatní „pouze“ standardní verzi.

Bonusová nabídka

V případě zájmu Vám zajistíme zakázkovou výrobu kvalitního bavlněného červeného trička ZDRAVOTNÍK od firmy My-shirt. Na přední straně je naše logo Nauč se první pomoc! a vzadu dole naše webové stránky. Běžná cena trička je 490,- Kč a v rámci kurzu ZZA se díky našemu příspěvku snižuje na polovinu. V případě zájmu napište do poznámky objednávky kurzu ZZA požadovanou velikost.

Ke stažení

Přihláška

Akce již proběhla.