Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – červen 2020

Termín a místo

 • Dva víkendy: 13. – 14. 6. 2020 a 20. – 21. 6. 2020 v DDM Klíč v Jaroměři – Josefově.
 • Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na všech čtyř výukových dnech!

Náplň kurzu

 • 1. víkend
  • Základy stavby a funkce lidského těla (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část (sobota)
  • První pomoc – praktická část – život zachraňující postupy (neděle)
  • První pomoc – teoretická část a záchrana tonoucího (neděle)
 • 2. víkend
  • Péče o nemocné, cvičné zápisy do zdravotní dokumentace (sobota)
  • Základy zdravotnické dokumentace, hygiena a epidemiologie (sobota)
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část, BOZP (neděle)
  • Test a závěrečné ústní zkoušky s praktickou ukázkou (neděle)
  • Předání certifikátů a rozloučení (neděle)

Veškerá náplň kurzu je plně podřízena vyhlášce 106/2001 Sb. a její příloze č. 1. Jako bonus zachováváme po zkušenostech z dřívějších kurzů i záchranu tonoucího.

Cena a způsoby platby

Cena kurzu zdravotníka zotavovacích akcí činí 2 200,- Kč.

Platbu můžete provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostním převodem na účet číslo 277764249/0300 nejpozději do 12. 6. 2020.
 2. V hotovosti na místě, před zahájením kurzu. Platbu v hotovosti, prosím, hlaste předem telefonicky na čísle 608 450 435 nebo e-mailem na info@naucseprvnipomoc.cz.

V případě platby převodem nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, který Vám zašleme e-mailem na základě odeslané přihlášky do kurzu, a Vaše příjmení do zprávy pro příjemce.

Bez úhrady celé částky do 12. 6. 2020 nebo v hotovosti před zahájením kurzu Vám nebude vydáno potvrzení o absolvování kurzu!

Možnosti storna přihlášky a vrácení peněz

Vrácení poplatku za kurz je možné pouze z písemně doložených, vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Při stornu Vám bude vrácena částka snížená o 10 % za náklady spojené s administrativou a přípravou materiálů na kurz.

Praktické informace

 • Sraz účastníků kurzu bude každý den jeho konání v 8:45 hod. u Domu dětí a mládeže Klíč na adrese Školní 95, Jaroměř-Josefov. Prosíme o dochvilnost.
 • Předpokládaný konec bude každý den v 17 hod., ale může se podle situace změnit (max. o 30 min.).
 • V neděli 14.6. ráno proběhne výuka záchrany tonoucího v bazénu ve Všestarech. Sraz před bazénem na adrese Všestary 57 v 7:45 hod. S sebou si nezapomeňte vzít plavky, ručník a mýdlo.

Na všechny dny konání kurzu si s sebou vezměte roušky (cca 2 na den), občanský průkaz, psací pomůcky, flash disk, oběd (v DDM je plně vybavená kuchyně) a dobrou náladu 🙂 Můžete s sebou mít i přezůvky, dle Vašeho pohodlí. Káva, voda, čaj a drobné občerstvení budou zajištěny.

V ceně

 • Brožurka „Nauč se první pomoc“
 • Kniha o poskytování první pomoci
 • Materiály potřebné na zotavovací akci – zdravotnický deník, doporučený seznam věcí do lékárničky v tištěné podobě, vyhlášky a zákony na flash disk, a další užitečné materiály
 • Náklady spojené s učebnou, lektory, bazénem, obvazové materiály a maskovací pomůcky
 • Certifikát s platností 5 let, poté je možná aktualizace jednodenním školením. Informace průběžně aktualizujeme podle ERC a jejich pokynů a změn v národních zákonech a vyhláškách. Pedagogové obdrží certifikát s akreditací MŠMT, ostatní „pouze“ standardní verzi.

Přihláška


  Dobrý plavecSlabý plavecNeplavec


  AnoNe

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku" souhlasím s účastí na tomto kurzu ZZA, jsem obeznámen/a s riziky spojenými s výukou první pomoci v praktické části kurzu a tudíž nebudu uplatňovat na pořadateli kurzu náhradu škody na zdraví či majetku. Nejsem si vědom/a žádných závažných okolností, které by bránily účasti na tomto kurzu ZZA. Souhlasím také s cenou kurzu 3 200,- Kč, jsem obeznámen/a s jejím účelem a zavazuji se k jejímu uhrazení výše zvolenou formou úhrady.

  Pole označená * jsou povinná.