Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – leden 2024

Termín a místo

 • Dva víkendy 6. – 7.1. a 13. – 14. 1. 2024 v Hradci Králové.
 • Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na všech čtyř výukových dnech!
 • Sraz účastníků kurzu bude každý den jeho konání v 8:45 hod.
 • Předpokládaný konec bude každý den v 17 hod., ale může se podle situace změnit (max. o 30 min.).

Na všechny dny konání kurzu si s sebou vezměte občanský průkaz, psací pomůcky, flash disk, oběd (k dispozici bude kuchyňka s mikrovlnkou) a dobrou náladu 🙂 Můžete s sebou mít i přezůvky, dle Vašeho pohodlí. Káva, voda, čaj, ovoce a drobné občerstvení budou zajištěny.

Náplň kurzu

 • 1. víkend
  • Základy stavby a funkce lidského těla (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část (sobota)
  • První pomoc – praktická část – život zachraňující postupy (neděle)
  • První pomoc – teoretická a praktická část záchrany tonoucího a výuka nejzávažnějších rizik (neděle)
 • 2. víkend
  • Péče o nemocné, cvičné zápisy do zdravotní dokumentace (sobota)
  • Základy zdravotnické dokumentace, hygiena a epidemiologie (sobota)
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí (sobota)
  • První pomoc – teoretická a praktická část, BOZP (neděle)
  • Test a závěrečné ústní zkoušky s praktickou ukázkou (neděle)
  • Předání certifikátů a rozloučení (neděle)

Veškerá náplň kurzu je plně podřízena vyhlášce 106/2001 Sb. a její příloze č. 1. Jako bonus zachováváme po zkušenostech z dřívějších kurzů i záchranu tonoucího.

Cena a způsoby platby

Cena kurzu zdravotníka zotavovacích akcí činí 3 900,- Kč.

Platbu je možné poslat na dvě části – zálohu 1 950,- Kč do 15. 12. 2023 a doplatek 1 950,- Kč do 30. 12. 2023. Proveďte ji bezhotovostním převodem na účet číslo 277764249/0300 podle instrukcí, které obdržíte e-mailem se všemi přesnými instrukcemi a variabilním symbolem. Doručení e-mailu není okamžité, prosíme o trpělivost.

Platba v hotovosti na místě není možná. Můžete však požádat o vystavení faktury na Vašeho zaměstnavatele – napište nám to prosím do poznámek a uveďte fakturační údaje zaměstnavatele.

Všechny přihlášky musí být zaplaceny nejpozději do 30. 12. 2023.

Možnosti storna přihlášky a vrácení peněz

Pokud dojde k tomu, že již máte kurz objednán a zaplacen a z nějakého důvodu se ho nemůžete zúčastnit, při řádné telefonické nebo mailové omluvě do 20. 12. 2023 Vám bude účtováno 10 % z ceny kurzu jako administrativní a manipulační poplatek. Pokud se omluvíte až mezi 21. 12. 2023 a 5. 1. 2024, bude Vám odečteno 50 % z ceny kurzu jako administrativní a manipulační poplatek. Děkujeme za pochopení.

V ceně

 • Brožurka „Nauč se první pomoc“
 • Kniha o poskytování první pomoci
 • Materiály potřebné na zotavovací akci – zdravotnický deník, doporučený seznam věcí do lékárničky v tištěné podobě, vyhlášky a zákony na flash disk, a další užitečné materiály
 • Náklady spojené s učebnou, lektory, bazénem, obvazové materiály a maskovací pomůcky
 • Certifikát s platností 5 let, poté je možná aktualizace jednodenním školením. Informace průběžně aktualizujeme podle ERC a jejich pokynů a změn v národních zákonech a vyhláškách. Pedagogové obdrží certifikát s akreditací MŠMT. Ostatní účastníci získají standardní verzi certifikátu, se kterou mají samozřejmě také právo vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích.

Bonusová nabídka

V případě zájmu Vám zajistíme zakázkovou výrobu kvalitního bavlněného červeného trička ZDRAVOTNÍK od firmy My-shirt. Na přední straně je naše logo Nauč se první pomoc! a vzadu dole naše webové stránky. Běžná cena trička je 490,- Kč a v rámci kurzu ZZA se díky našemu příspěvku snižuje o 100,- Kč. V případě zájmu napište do poznámky objednávky kurzu ZZA požadovanou velikost.

Přihláška


  Dobrý plavecSlabý plavecNeplavec

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku" souhlasím s účastí na tomto kurzu ZZA, jsem obeznámen/a s riziky spojenými s výukou první pomoci v praktické části kurzu a tudíž nebudu uplatňovat na pořadateli kurzu náhradu škody na zdraví či majetku. Nejsem si vědom/a žádných závažných okolností, které by bránily účasti na tomto kurzu ZZA. Souhlasím také s cenou kurzu 3 900,- Kč, jsem obeznámen/a s jejím účelem a zavazuji se k jejímu uhrazení výše zvolenou formou úhrady.

  Pole označená * jsou povinná.